UDRUZENJE DISTROFICARA CAZIN

Dobro došli na internet prezentaciju

organizacije osoba sa invaliditetom iz Cazina

REHABILITACIJA + EDUKACIJA + REKREACIJA = INTEGRACIJA

STRATEŠKI FOKUSI 2018 - 2023: INSTITUCIONALNO JAČANJE, SERVISI PODRŠKE, ZAPOŠLJAVANJE I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSOBA SA INVALIDITETOM

Home News MENY POČETNA NOVOSTI UDRUŽENJE ČLANSTVO STRATEGIJA MEDICINA FOTO
14.06.2019.

PERSONALNA ASISTENCIJA OSOBA SA INVALIDITETOM KROZ GRADSKI BUDŽET CAZINA

U posle podnevnim satima danas ugodno iznenađenje u poslovnim prostorijama Udruženja u Delićima kod Cazina , predstavništvo udruženja posjetio je savjetnik gradonačelnika grada Cazina g-din Sandi Salkić koji je rukovodiocima udruženja prenio podršku od strane gradske uprave i gradonačelnika g-dina magistra Nermina Ogreševića,

G-dina Salkić je pored usmene podrške od strane kabineta gradonačelnika Cazina rukovodiocima udruženja uručio pismenu ovjerenu i od strane gradonačelnika potpisanu izjavu o financijskoj podršci projektu našeg udruženja Servis personalne asistencije za osobe sa invaliditetom u Cazinu treba naglasiti da ovim gestom grad Cazin u Federaciji BiH postaje prva jedinica lokalne uprave koja kroz budžet finansira ovaj vid podrške za osobe sa invaliditetom

Posjetu savjetnika gradonačelnika smo iskoristili da ugodnom ambijentu upoznamo kabinet gradonačelnika sa našim nastojanjima da doprinesemo kvaliteti stanja u našoj zajednici s osvrtom na oblast invalidnosti.

Veoma smo zahvalni gradskoj upravi na čelu sa gradonačelnikom gospodinom magistrom Nerminom Ogreševićem na ukazanoj časti i povjerenju koje će mo nastojat opravdat kroz naše aktivnosti .

09.06.2019.

AKTIVNO NAKON RAMAZANSKOG ODMORA

I ako smo u proteklom periodu imali kraćih zastoja u našim aktivnostima jer smo iza sebe imali mjesec posta, Ramazan , djelovalo se samo gdje nije bila potrebne značajnija fizička aktivnost, I ako u oskudnim materijalnom stanju ipak smo nešto i radili pa će mo spomenuti:

Radili smo na evidenciji novih članova, oboljelih od distrofije koji nisu nigdje evidentirani kako u našem gradu tako i u cijelom USK-a, te smo evidentirali nove 4 osobe oboljele od Distrofije koje nisu evidentirane nigdje u udruženjima, od čega je jedna osoba u Cazinu, jedna u Bosanskoj Krupi, jedna u Bihaću i jedna u Sanskom Mostu, s npomenom da su sve 4 maloljetne osobe, nekima od novo otkrivenih smo čak pružili i materijalnu podršku jer su zatečeni u veoma teškoj egzistencijalnoj situaciji.

Radili smo na administrativnom unaprjeđenju naših projekata i otvaranju novih mogućnosti za nove projekte na osnovu novih indentifikovanih problema, u tom pravcu dorađen je projekat Servis personalne asistencije za osobe sa invaliditetom u Cazinu u drugoj fazi, te isti apliciran prema Federalnom ministarstvu rada i socijale, s naglasom da podrška niže razine vlasti našeg grada i kantona i ako obećana još uvijek nije ispoštovana, indentifikacijom novih problema u oblasti invalidnosti nastao je naš novi projekat Zaštita korištenja invaliditeta u svrhu prosjačenja ovaj projekat je naišao na pozitivan dgovor Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke koji su odobrili 70% inancijskih sredstava od ukupnog budžeta projekta i sa istima je već potpisan ugovor o sufinansiranju,

U pracu razvijanja kapaciteta kako organizacijskih tako i individualnih naših aktivista, te stvaranja pretpostavki za otkrivanje novih resursa obezbjedili smo prisustvo naših aktivista na Simpozijumu za voditelje invalidskih udruga u Zagrebu kao gosti Hrvatskog Saveza udruženja osoba sa tijelesnim invaliditetom, na istom simpoziju naši aktivisti su ptimili znanje iz oblasti regulacije radnih odnosa u invalidskim udruženjima, doprinosu invalidskih udruženja u deinstitucionalnim oblicima podrške kroz usluge i servise podrške invalidskih udruženja, izrada financijskih okvira plana i izvještaja za budžetska sredstva doznačena invalidskim udruženjima, razmjena iskustava primjeri dobre prakse iz zemalja EU, U istu svrhu s istim ciljem naši aktivisti prisustvovali su i treningu u Sarajevu, razvoj projektnih prijedloga, s osvrtom na evropske fondove, u organizaciji Fondacije za socijalno uključivanje u BiH ,

U proteklom periodu od 15.04.2019 pa ovamo imali smo toliko, dalje u ljetnju sezonu će mo nastavit ovih dana aktivnije koju će mo otvorit aktivnostima druženja u prirodi o vremenu članovi će bit naknadno obavješteni i drugim aktivnostima koje su planirane kao sedmica borbe protiv distrofije 2019, a potom implementacije projekta zaštita korištenja invaliditeta u svrhu prosjačenja i dalje po predviđenom pnau i programu ...

1 1 3 4
15.04.2019.

PROLJETNE AKTIVNOSTI IZA NAS PRIPREME ZA AKTIVNO LJETO

U toku proteklih mjesec dana iza sebe spletom aktivnosti smo ostavili pozitivan trag iza sebe u korist oblasti invalidnosti pri čemu smo nastojali sustići cjelokupni proljetni i završni zimski period u kojem smo zbog vremenskih neprilika i drugih aktera bili spriječeni zvoditi naše aktivnosti, te će mo navesti one naj važnije aktivnosti a to su:

Pokretanje implementacije zaključaka sa zadnjeg sastanka sa gradonačelnikom grada Cazina, baziraju ći se jedan od strateških prioriteta a radi se o obezbjeđivanju službenog radnog prostora za naše udruženje, i izvršenja budžeta grada Cazina u korist našeg udruženja,

Zapošljavanje osoba sa invaliditetom , stalno aktuelna tema u sklopu koje smo izveli aktivnosti aplikacije za novo zapošljavanje kako u radu našeg udruženja tako i drugih subjekata zajednice, bazirajući se ovaj put na privatni sektor uspjeli smo sa pojedinim firmama odradit aplikacije za nova zapošljavanja radnika sa invaliditetom i iste uputiti ka Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje,

Profesionalna rehabilitacije, stručno osposobljavanje i školovanje također uz pogodnosti pomenutog Fonda urađeno je više aplikacije, te su stvoreni uslovi za završnu godinu 4. stupanj prve generacije poslovno pravnih menadžera koje obrazujemo u suradnji sa privatnom obrazovnom ustanovom VITA PLUS iz Cazina,

U cilju jačanja institucionalnog organizacijskog kapaciteta i davanja vlastitog doprinosa u procesima zapošljavanja osoba sa invaliditetom, stvaranju koncepta socijalnog preduzetništva i jačanja građanskog aktivizma u BiH, obezbjedili smo prisustvo naših članova na konferenciji u Banja Luci na konferenciji "ProAkt" kroz članstvo u mreži NVO "Udruženi možemo više" pod organizacijom CDP Globus iz Banja Luke na kojoj smo prezentovali građanski aktivizam u našem gradu Cazinu i našem udruženju, te planove na tom polju za budućnosti, koji su uzeti u obzir zaključaka konferencije koji će bit prezentovani na višednevnoj konferenciji Međunarodne Sedmice civilnog društva koja će se održat u Srbiji tokom 2019.g., i prisustvo edukativnoj radionici u Potocima kod Mostara na temu "Motivacija i samopouzdanje" kroz saradnju s CARITAS BIH u sklopu projekta prekogranične saradnje BiH i Crne Gore finansiranim od strane EU iz IPA fondova .

PERSONALNA ASISTENCIJA,STANJE U OBLASTI INVALIDNOSTI U USK.a, ORTOPEDSKA POMAGALA S FOKUSOM NA ELEKTROMOTORNA INV.KOLICA I BANJSKO LJEČENJE bile su teme sastanka rukovodstva Udruženja i Premijera Vlade USK.a održanog u kabinetu Premijera Vlade USK.a g.dina Mustafe Ružnića Sastanak je protekao u poslovnom dijalogu pri čemu su doneseni zaključci: Tražit će se mogućnosti podrške projektu udruženja u pružanju personalne asistencije, u rješavanje problema u stanju u oblasti invalidnosti uključivat će se sve udruženja koja su opravdala svoje postojanje na spram broju zadovoljnih krajnjih korisnika, nakon utemeljenja uprave ZZO USK.a užurbano će se raditi na korekcijama liste ort.pomagala i posebnog programa za elektro motorna kolica, i donošenju godišnjeg programa banjdkog lječenja

Održana je prva Otvorena i peta redovna sjednica Skupštine Udruženja Distrofičara Cazin u Domu Kulture u Cazinu Na istoj smo upoznali širu javnost o uspješno završenoj 2018 godini kroz usvajanje izvještaja o radu udruženja i finansijskih pojatatelja Upoznali smo prisutne i sa našim aktivnostima koje planiramo izvesti u 2019 i i šire u budućnost kroz prezentaciju Akcionog plana udruženja ta 2018 - 2023 god. Pored članova, volontera, asistenata i aktivista udruženja, skupštini su prisustvovali predstavnivi gradske i kantonalne vlasti, akteri društvene zajednice, a medijski popratili RTV Cazin i RTV USK.a


Stariji postovi

UDRUZENJE DISTROFICARA CAZIN


UMREŽANI SMO Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin. Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin. Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin. Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin. Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin. Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin. Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin. Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin. Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin.
DOBRO DOŠLI
ŽELIMO VAM UGODAN BORAVAK NA NAŠIM STRANICAMA
Ovdje možete pronaći informacije o djelovanju naše organizacije
INFORMACIJA - EDUKACIJA
REHABILITACIJA - INTEGRACIJA
REKREACIJA

UDRUŽENJE DISTROFIČARA CAZIN
neprofitna NVO/NGO/OCD/OOSI
organizacija osoba sa tijelesnim invaliditetom iz Cazina

NAŠA MISIJA prepoznatljivost po angažiranju subjekata zajednice na poboljšanju statusa i standarda osoba sa invaliditetom,
kroz osnaživanje potencijala među osobama s invaliditetom pomognemo da i osobe s invaliditetom učestvuju u stvaranju zajednice univerzalnog dizajna i jednakih mogućnosti.

ZAJEDNIČKIM UDRUŽENIM DJELOVANJEM OSOBE SA INVALIDITETOM OLAKŠAVAJU EURO INTEGRACIJE SVOJE ZAJEDNICE PODRŠKA našim aktivnostima nije samo podrška potpunoj integraciji osoba s invaliditetom već je i podrška ubrzavanja naše zemlje u tokove Evropskih integracija, nemože BiH u EU bez nas osoba s invaliditetom.

ZAJEDNO UČINIMO NAŠU ZAJEDNICU SREDINOM UNIVERZALNOG DIZAJNA I JEDNAKIH MOGUĆNOSTI KROZ PODRŠKU UDRUŽENOM ORGANIZOVANOM DJELOVANJU NAJ SLABIJEM DJELU NAŠE ZAJEDNICE:
FINANCIJSKI na broj računa u KM (BAM) 3385202216770979 u UniCredit banci filijala u Cazinu, EKSPERTNO: potrebna nam je i podrška pravnika radi pružanja besplatne pravne pomoći osobama s invaliditetom, poznavaoci engleskog jezika radi profesionalnog prevoda naših prijedloga projekata prema potencijalnim donatorima, i drugim vidovima podrške doprinijet će te da zajedno stvaramo zajednicu jednakih mogućnosti.

KONTAKT: e-mail: udtica@net.hr ili na MOB Broj: +387 61 419 625


BROJAČ POSJETA
41140

utica

PODRŽALI SU NAŠ RAD :

Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin.

PRATITE NAS :

Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin. Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin. Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin. Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin. utica

Nadamo se da Vam je boravak na našim stranicama bio koristan i ugodan

Za dodatne informacije kontaktirajte nas

e-mail: udtica@net.hr ili na MOB Broj: +387 61 419 625

UDRUŽENJE DISTROFIČARA CAZIN