UDRUZENJE DISTROFICARA CAZIN

Dobro došli na internet prezentaciju

organizacije osoba sa invaliditetom iz Cazina

REHABILITACIJA + EDUKACIJA + REKREACIJA = INTEGRACIJA

STRATEŠKI FOKUSI 2018 - 2023: INSTITUCIONALNO JAČANJE, SERVISI PODRŠKE, ZAPOŠLJAVANJE I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSOBA SA INVALIDITETOM

NAŠ RAD PODRŽALI SU

Home News POČETNA NOVOSTI UDRUŽENJE ČLANSTVO STRATEGIJA MEDICINA FOTO
29.05.2018.

NA PUTU JAČANJA KAPACITETA ZA ORGANIZACIJSKE STRATEŠKE FOKUSE ZAPOŠLJAVANJE I SERVISI PODRŠKE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

Zapošljavanje i servisi podrške za osobe sa invaliditetom su naša dva glavna strateška fokusa koje smo stavili sebi u zadatak Strategijom udruženja 2018 - 2023 .

Kako bi smo se približili mogućnostima ispunjavanja strateških fokusa ispunjavanju ciljeva strategije pronalazimo mogućnosti za edukativno rehabilitativne pripreme u tom pogledu .

Pristupili smo mrežama nevladinih organizacija kroz koje možemo ispunjavat svoj cilj veoma isplativo jer kroz isto ispoljavamo 3 streteška fokusa i to institucionalno jačanje i osnaživanje kapaciteta, zapošljavanje i servisis podrške za osobe sa invaliditetom .

Pristupili smo dvijema mrežama i to "Udruženi možemo više" koalicija nevladinih organizacija za razvoj socijalnog preduzetništva u BiH, i mreži "Bosanski doktori za osobe sa invaliditetom u BiH" za razvoj servisa podrške s osvrtom na personalnu asistenciju .

Aktivno učestvujemo u radu obje mreže u samom početku prisustvovali smo radnom sastanku koalicije "Udruženi možemo više" i aktivno uzeli učešća i primili nova saznanja o ideji zapošljavanja osoba sa invaliditetom kroz modele socijalnog preduzetništva, a radnom treningu mreže "Bosanski doktori za osobe sa invaliditetom" stekli smo nova saznanja o načinima i mogućnostima otvaranja servisa podrške s osvrtom na personalnu asistenciju, za osobe sa invaliditetom.

Stečeno znanje i mogućnosti donosimo u svoj grad i stavljamo na raspolaganje osobama sa invaliditetom u svom gradu .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19.05.2018.

NASTAVAK PREZENTACIJE AKTIVNOSTI NAKON BLOKADE STRANICE

U periodu od 31.03. - 15.05. 2018. naša internet stranica prezentacija naših aktivnosti bila je u blokadi iz tehničkih razloga nosioca domene blogger.ba , ali naše aktivnosti nisu zaostajale, dalje ćemo napravit samo kratak pregled aktivnosti od 31.03. do danas: U pravcu zagovaranja sistemskih rješenja lobirali smo na viši nivo vlasti prilikom izmjena i dopuna Federalnog zakona o socijalnoj zaštiti posrednički preko prijateljskih invalidskih organizacija i političkih pojedinaca u Federalnoj vlasti lobirali smo pravce ne smanjivanja naknada po osnovi invaliditeta za osobe sa neratnim invaliditetom u Federciji BiH, Pružali smo podršku osobama sa invaliditetom i drugim poslovnim subjektima u zajednici koji su željeli iskoristiti financijske pogodnosti putem Javnog poziva Fonda za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i profesionalnu rehabilitaciju u tom pravcu odrađeno je 5 aplikacija za zapošljavanje i 7 aplikacija za profesionalnu rehabilitaciju i obrazovanje osoba sa invaliditetom, Otpočeli smo sa razvijanjem nove djelatnosti unutar našeg udruženja, a radi se o informatičko grafičkom kutku za osobe sa invaliditetom, Informatičko grafički kutak za osobe sa tijelesnim invaliditetom je nastao u Udruženju Distrofičara Cazin , kutak zbog tjeskobe prostora u kojem je odpočeo s radom Prva i ako na očigled mizerna oprema nabavljena za te potrebe dala je i prve i rezultate vidljivo iz priloženih slika U toku je razrada projekta za pokretanje ove vrste djelatnosti širih razmjera u svrhu zapošljavanja osoba sa invaliditetom i stvaranja uvjeta za otvaranje vlastitog preduzeća za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, U cilju razmjene iskustava i jačanja kapaciteta i mogućnosti djelovanja na višem nivou vlasti, te razmjeni projektnih ideja posjetili smo Kantonalno udruženja oboljelih od Multipleskleroze USK-A u Bihaću i otvorili nove prijateljske veze u pogledu djelovanja u oblasti invalidnosti, Izdato je još jedno po redu drugo izdanje naše informativne publikacije u vidu brošure Brošura sadrži informacije u tekstu i fotografiji o našem uspiješnom radu i djelovanju od 2012 do 2017 godine i prezentaciji naših sponzora i donatora Zbog obimnog interesovanja javnosti predviđa se tiraž od 500 komada u tranšama po 100 komada subjekt koji finansira tiražnu tranšu dobiva reklamu u dvije stranice brošure prvih 100 komada finansirano je iz budžeta grada Cazina iz redovnog granta za naše udruženje Razrađen je projekat i udareni prvi koraci ka stvaranju lokalnog servisa personalne asistencije u Cazinu projekat je u potpunosti završen prikupljena potrebna dokumantacija u toku je pronalazak izvora finansiranja početnog dijela projekta Radilo se na umrežavanju našeg udruženja u mreže i koordinacije višeg nivoa u cilju jačanja zagovaračkog kapaciteta u sistemskim rješavanjima problematike iz oblasti invalidnosti, u tom pravcu ističemu pristupanje koaliciji "Jednakost za sve" čiji moto je borba protiv svih vrsta diskriminacije, zahvaljujući pristupu istoj koaliciji već smo dali doprinos suzbijanju diskriminacije po osnovi invaliditeta na konferenciji u Sarajevu, ističemu i pristup koalicji za razvoj socijalnog preduzetništva "Udruženi možemo više" u sklopu koje jačamo kapacitete za stvaranje uvjeta otvaranja preduzeća za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, te pojačan kapacitet saradnje sa organizacijom Bosnian Doctors for Disabled u cilju jačanja kapaciteta za servis personalne asistencije u Cazinu ... Priložena galerija slika govori više ...

1 2 3 4 5 6 7 8
27.03.2018.

INSTITUCIONALNO ORGANIZACIJSKO JAČANJE

U pravcu ispunjavanja strateških pravaca, fokusa s prioritetom na institucionalno organizacijsko jačanje kroz umrežavanje sa drugim organizacijama i mrežama nevladinih organizacija u 2018 godinu ulazimo potpuno aktivno U prvom tromjesečju smo naše udruženje umrežili u 3 neformalne mreže nevladinih organizacija na višem nivou s ciljem jačanja naših kapaciteta Ojačane kapacitete i druge mogućnosti kroz djelovanje u ove tri mreže stavit ćemo na raspolaganje kako našim članovima tako i drugim subjektima naše zajednice i svim osobama sa invaliditetom u pravcu poboljšanja statusa i standarda osoba sa invaliditetom

1 2 3

Stariji postovi

UDRUZENJE DISTROFICARA CAZIN


U M R E Ž A N I SMO

Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin. Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin. Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin. Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin. Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin. Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin. Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin.
PREKOGRANIČNA SURADNJA
Fotografija Human Social Society 4Life.

DOBRO DOŠLI
ŽELIMO VAM UGODAN BORAVAK NA NAŠIM STRANICAMA
INFORMACIJA - EDUKACIJA
REHABILITACIJA - INTEGRACIJA
REKREACIJA

UDRUŽENJE DISTROFIČARA CAZIN
neprofitna NVO/NGO/OCD/OOSI
organizacija osoba sa tijelesnim invaliditetom iz Cazina

NAŠA MISIJA prepoznatljivost po angažiranju subjekata zajednice na poboljšanju statusa i standarda osoba sa invaliditetom,
kroz osnaživanje potencijala među osobama s invaliditetom pomognemo da i osobe s invaliditetom učestvuju u stvaranju zajednice univerzalnog dizajna i jednakih mogućnosti.

ZAJEDNIČKIM UDRUŽENIM DJELOVANJEM OSOBE SA INVALIDITETOM OLAKŠAVAJU EURO INTEGRACIJE SVOJE ZAJEDNICE PODRŠKA našim aktivnostima nije samo podrška potpunoj integraciji osoba s invaliditetom već je i podrška ubrzavanja naše zemlje u tokove Evropskih integracija, nemože BiH u EU bez nas osoba s invaliditetom.

ZAJEDNO UČINIMO NAŠU ZAJEDNICU SREDINOM UNIVERZALNOG DIZAJNA I JEDNAKIH MOGUĆNOSTI KROZ PODRŠKU UDRUŽENOM ORGANIZOVANOM DJELOVANJU NAJ SLABIJEM DJELU NAŠE ZAJEDNICE:
FINANCIJSKI na broj računa u KM (BAM) 3385202216770979 u UniCredit banci filijala u Cazinu, EKSPERTNO: potrebna nam je i podrška pravnika radi pružanja besplatne pravne pomoći osobama s invaliditetom, poznavaoci engleskog jezika radi profesionalnog prevoda naših prijedloga projekata prema potencijalnim donatorima, i drugim vidovima podrške doprinijet će te da zajedno stvaramo zajednicu jednakih mogućnosti.

KONTAKT: e-mail: udtica@net.hr ili na MOB Broj: +387 61 419 625


BROJAČ POSJETA
29610

utica

PRATITE NAS : utica utica utica utica

Nadamo se da Vam je boravak na našim stranicama bio koristan i ugodan

Za dodatne informacije kontaktirajte nas

e-mail: udtica@net.hr ili na MOB Broj: +387 61 419 625

UDRUŽENJE DISTROFIČARA CAZIN