UDRUZENJE DISTROFICARA CAZIN

Dobro došli na internet prezentaciju

organizacije osoba sa invaliditetom iz Cazina

REHABILITACIJA + EDUKACIJA + REKREACIJA = INTEGRACIJA

STRATEŠKI FOKUSI 2018 - 2023: INSTITUCIONALNO JAČANJE, SERVISI PODRŠKE, ZAPOŠLJAVANJE I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSOBA SA INVALIDITETOM

NAŠ RAD PODRŽALI SU

Home News POČETNA NOVOSTI UDRUŽENJE ČLANSTVO STRATEGIJA MEDICINA FOTO
27.03.2018.

INSTITUCIONALNO ORGANIZACIJSKO JAČANJE

U pravcu ispunjavanja strateških pravaca, fokusa s prioritetom na institucionalno organizacijsko jačanje kroz umrežavanje sa drugim organizacijama i mrežama nevladinih organizacija u 2018 godinu ulazimo potpuno aktivno U prvom tromjesečju smo naše udruženje umrežili u 3 neformalne mreže nevladinih organizacija na višem nivou s ciljem jačanja naših kapaciteta Ojačane kapacitete i druge mogućnosti kroz djelovanje u ove tri mreže stavit ćemo na raspolaganje kako našim članovima tako i drugim subjektima naše zajednice i svim osobama sa invaliditetom u pravcu poboljšanja statusa i standarda osoba sa invaliditetom

1 2 3
10.03.2018.

PROGRAMSKE PRIPREME ZA 2018 GODINU

PRIPREME ZA 2018 GODINU PERSONALNA ASISTENCIJA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM U CAZINU KULTURNO UMJETNIČKO BUĐENJE MLADIH SA TIJELESNIM INVALIDITETOM U CAZINU INFORMISANJE JAVNOSTI O USPIJEŠNOM ORGANIZOVANOM DJELOVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM U CAZINU, PROFESIONALNA REHABILITACIJA I SVI OBLICI OBRAZOVANJA ZA SVE OSOBE SA INVALIDITETOM IZNAD 60% INVALIDITETA U CAZINU U našem udruženju za vrijeme vremenskih ne prilika u našem gradu i široj okolici užurbano se radilo na pripremi projekata na kojima će se bazirati naše aktivnosti u toku 2018 godine, projekti i programi na kojima će se baziratzi naše aktivnosti u 2018 nastali su iz prepoznavanja prioritenih potreba osoba sa invaliditetom u našem gradu i našoj zajednici, a prepoznavanje potreba nastalo je kroz svakodnevnu komunikaciju sa većim brojem osoba sa invaliditetom u našoj zajednici U tu svrhu nastali su projekti: "Profesionalna rehabilitacija i svi vidovi obrazovanja za osobe sa 60% i više invaliditeta" problem kojem se naša zajednica naj manje posvjećuje je obrazovanje osoba sa teškim invaliditetom bez obzirno na mogućnosti korištenja pogodnosti koje pruža Fond za profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom FBiH za te namjene, s ciljem podrške osobama sa invaliditetom u obrazovanju i stručnom osposobljavanju kroz korištenje pogodnosti našeg fonda nastao je naš projekat i u toku su pripreme za apliciranje za 9 osoba i to 4 osobe za opismenjavanje i osnovno obrazovanje iste su potpuno nepismene, 3 srednji nivo obrazovanja i 2 osobe za viši nivo obrazovanja, Projekat. "Servis personalne asistencije za osobe sa tijelesnim invaliditetom u Cazinu" u cilju podrške osobama sa teškim tijelesnim invaliditetom u samostalnom življenju i olakšavanju njihovim porodicama radit ćemo na edukaciji personalnih asistenata i osposobljavanju prvog servisa te namjene u našem gradu, Projekat: "Kulturno umjetničko buđenje osoba sa invaliditetom" u cilju buđenja i održavanja duha za tradicionalnim kulturnim umjetničkim vrijednostima našeg kraja među osobama sa invaliditetom i stvaranja rekreativnog ambijenta kroz javna nastupanja istih radit ćemo više organizovanih javnih nastupa u 2018 godini za iste Reklamiranje naših aktivnosti kroz projekat:"Informisanje javnosti o uspiješnom organizovanom djelovanju osoba sa invaliditetom u Cazinu" ovim projektom planiramo prvo izdavanje informativne brošure za period 2012 - 2017 godina, i izdavanje iste, a potom planiramo svaku našu aktivnost fotografski zabilježit i iste objavljivat u printanom i štampanom obliku kroz reklamiranje i onih subjekata koji podržavaju naš rad, U 2018 godini radit će se na svim ukazanim mogućnostima na poljima; edukacije i rehabilitacije, integracije i rekreacije, zapošljavanju i drugim aktivnostima koje imaju za cilj pobolčjšanje standarda i statusa osoba sa invaliditetom u našoj zajednici ....

PRIPREMA BROSURE ZA STAMPANJE KULTURA I UMJETNOST PROFESIONALNA REHABILITACIJA PERSONALNA ASISTENCIJA
10.01.2018.

JAVNI POZIV ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

JAVNI POZIV ZA OSOBE SA INVALIDITETOM ZA PRIJAVU NA BESPLATAN PROGRAM PROFESIONALNE REHABILITACIJE, ŠKOLOVANJA, KVALIFIKACIJE I PREKVALIFIKACIJE Udruženje Distrofičara Cazin u saradnji sa Centrom za obrazovanje odraslih Vita Plus Cazin dana 10.01.2018.g. raspisuje Javni poziv za osobe sa invaliditetom za prijavu na besplatan program profesionalne rehabilitacije, školovanja, kvalifikacije i prekvalifikacije . Pravo na besplatan obrazovanje ostvaruju osim onih osoba čiji invaliditet je nastao na radnom mjestu, sve druge osobe sa procentom invaliditeta od 60 – 100 % bez obzira na vrstu i uzrok nastajanja invaliditeta, starosti do 55 godina . Obrazovne usluge i rehabilitaciju obavljat će Centar za obrazovanje odraslih Vita plus Cazin na svim nivoima obrazovanja, (osnovno, srednje, više kao i pre/do/kvalifikacije) prijave i informativne usluge vrši Udruženje Distrofičara Cazin, a odabrane korisnike finansirat će Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH na osnovu odabira po vlastitim kriterijima . Podatke za prijavu šaljete na email: udruzenje.distroficara.cazin@gmail.com podaci trebaju sadržavat: ime i prezime, matični broj, adresu prebivališta i kontakt telefon/MOB, trenutni nivo obrazovanja, uslugu za koju želite da se aplicira i koji vid obrazovanja i zvanja želite, Sve dodatne informacije na broj mobitela: 061 419 625, kontakt osoba Hasmir Delić . Javni poziv ostaje otvoren do 20.02.2018.


Stariji postovi

UDRUZENJE DISTROFICARA CAZIN


U M R E Ž A N I SMO

Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin. Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin. Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin. Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin.
PREKOGRANIČNA SURADNJA
Fotografija Human Social Society 4Life.

DOBRO DOŠLI
ŽELIMO VAM UGODAN BORAVAK NA NAŠIM STRANICAMA
INFORMACIJA - EDUKACIJA
REHABILITACIJA - INTEGRACIJA
REKREACIJA

UDRUŽENJE DISTROFIČARA CAZIN
neprofitna NVO/NGO/OCD/OOSI
organizacija osoba sa tijelesnim invaliditetom iz Cazina

NAŠA MISIJA prepoznatljivost po angažiranju subjekata zajednice na poboljšanju statusa i standarda osoba sa invaliditetom,
kroz osnaživanje potencijala među osobama s invaliditetom pomognemo da i osobe s invaliditetom učestvuju u stvaranju zajednice univerzalnog dizajna i jednakih mogućnosti.

ZAJEDNIČKIM UDRUŽENIM DJELOVANJEM OSOBE SA INVALIDITETOM OLAKŠAVAJU EURO INTEGRACIJE SVOJE ZAJEDNICE PODRŠKA našim aktivnostima nije samo podrška potpunoj integraciji osoba s invaliditetom već je i podrška ubrzavanja naše zemlje u tokove Evropskih integracija, nemože BiH u EU bez nas osoba s invaliditetom.

ZAJEDNO UČINIMO NAŠU ZAJEDNICU SREDINOM UNIVERZALNOG DIZAJNA I JEDNAKIH MOGUĆNOSTI KROZ PODRŠKU UDRUŽENOM ORGANIZOVANOM DJELOVANJU NAJ SLABIJEM DJELU NAŠE ZAJEDNICE:
FINANCIJSKI na broj računa u KM (BAM) 3385202216770979 u UniCredit banci filijala u Cazinu, EKSPERTNO: potrebna nam je i podrška pravnika radi pružanja besplatne pravne pomoći osobama s invaliditetom, poznavaoci engleskog jezika radi profesionalnog prevoda naših prijedloga projekata prema potencijalnim donatorima, i drugim vidovima podrške doprinijet će te da zajedno stvaramo zajednicu jednakih mogućnosti.

KONTAKT: e-mail: udtica@net.hr ili na MOB Broj: +387 61 419 625


BROJAČ POSJETA
27668

utica

PRATITE NAS : utica utica utica utica

Nadamo se da Vam je boravak na našim stranicama bio koristan i ugodan

Za dodatne informacije kontaktirajte nas

e-mail: udtica@net.hr ili na MOB Broj: +387 61 419 625

UDRUŽENJE DISTROFIČARA CAZIN