UDRUZENJE DISTROFICARA CAZIN

Dobro došli na internet prezentaciju

organizacije osoba sa invaliditetom iz Cazina

REHABILITACIJA + EDUKACIJA + REKREACIJA = INTEGRACIJA

STRATEŠKI FOKUSI 2018 - 2023: INSTITUCIONALNO JAČANJE, SERVISI PODRŠKE, ZAPOŠLJAVANJE I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSOBA SA INVALIDITETOM

Home News MENY POČETNA NOVOSTI UDRUŽENJE ČLANSTVO STRATEGIJA MEDICINA FOTO
15.04.2019.

PROLJETNE AKTIVNOSTI IZA NAS PRIPREME ZA AKTIVNO LJETO

U toku proteklih mjesec dana iza sebe spletom aktivnosti smo ostavili pozitivan trag iza sebe u korist oblasti invalidnosti pri čemu smo nastojali sustići cjelokupni proljetni i završni zimski period u kojem smo zbog vremenskih neprilika i drugih aktera bili spriječeni zvoditi naše aktivnosti, te će mo navesti one naj važnije aktivnosti a to su:

Pokretanje implementacije zaključaka sa zadnjeg sastanka sa gradonačelnikom grada Cazina, baziraju ći se jedan od strateških prioriteta a radi se o obezbjeđivanju službenog radnog prostora za naše udruženje, i izvršenja budžeta grada Cazina u korist našeg udruženja,

Zapošljavanje osoba sa invaliditetom , stalno aktuelna tema u sklopu koje smo izveli aktivnosti aplikacije za novo zapošljavanje kako u radu našeg udruženja tako i drugih subjekata zajednice, bazirajući se ovaj put na privatni sektor uspjeli smo sa pojedinim firmama odradit aplikacije za nova zapošljavanja radnika sa invaliditetom i iste uputiti ka Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje,

Profesionalna rehabilitacije, stručno osposobljavanje i školovanje također uz pogodnosti pomenutog Fonda urađeno je više aplikacije, te su stvoreni uslovi za završnu godinu 4. stupanj prve generacije poslovno pravnih menadžera koje obrazujemo u suradnji sa privatnom obrazovnom ustanovom VITA PLUS iz Cazina,

U cilju jačanja institucionalnog organizacijskog kapaciteta i davanja vlastitog doprinosa u procesima zapošljavanja osoba sa invaliditetom, stvaranju koncepta socijalnog preduzetništva i jačanja građanskog aktivizma u BiH, obezbjedili smo prisustvo naših članova na konferenciji u Banja Luci na konferenciji "ProAkt" kroz članstvo u mreži NVO "Udruženi možemo više" pod organizacijom CDP Globus iz Banja Luke na kojoj smo prezentovali građanski aktivizam u našem gradu Cazinu i našem udruženju, te planove na tom polju za budućnosti, koji su uzeti u obzir zaključaka konferencije koji će bit prezentovani na višednevnoj konferenciji Međunarodne Sedmice civilnog društva koja će se održat u Srbiji tokom 2019.g., i prisustvo edukativnoj radionici u Potocima kod Mostara na temu "Motivacija i samopouzdanje" kroz saradnju s CARITAS BIH u sklopu projekta prekogranične saradnje BiH i Crne Gore finansiranim od strane EU iz IPA fondova .

PERSONALNA ASISTENCIJA,STANJE U OBLASTI INVALIDNOSTI U USK.a, ORTOPEDSKA POMAGALA S FOKUSOM NA ELEKTROMOTORNA INV.KOLICA I BANJSKO LJEČENJE bile su teme sastanka rukovodstva Udruženja i Premijera Vlade USK.a održanog u kabinetu Premijera Vlade USK.a g.dina Mustafe Ružnića Sastanak je protekao u poslovnom dijalogu pri čemu su doneseni zaključci: Tražit će se mogućnosti podrške projektu udruženja u pružanju personalne asistencije, u rješavanje problema u stanju u oblasti invalidnosti uključivat će se sve udruženja koja su opravdala svoje postojanje na spram broju zadovoljnih krajnjih korisnika, nakon utemeljenja uprave ZZO USK.a užurbano će se raditi na korekcijama liste ort.pomagala i posebnog programa za elektro motorna kolica, i donošenju godišnjeg programa banjdkog lječenja

Održana je prva Otvorena i peta redovna sjednica Skupštine Udruženja Distrofičara Cazin u Domu Kulture u Cazinu Na istoj smo upoznali širu javnost o uspješno završenoj 2018 godini kroz usvajanje izvještaja o radu udruženja i finansijskih pojatatelja Upoznali smo prisutne i sa našim aktivnostima koje planiramo izvesti u 2019 i i šire u budućnost kroz prezentaciju Akcionog plana udruženja ta 2018 - 2023 god. Pored članova, volontera, asistenata i aktivista udruženja, skupštini su prisustvovali predstavnivi gradske i kantonalne vlasti, akteri društvene zajednice, a medijski popratili RTV Cazin i RTV USK.a

11.03.2019.

NOVE DIMENZIJE OBLASTI INVALIDNOSTI U CAZINU

NOVE DIMENZIJE U OBLASTI INVALIDNOSTI U CAZINU

Danas 11.03.2019.god. gradonačelnik grada Cazina gospodin magistar Nermin Ogrešević u svom kabinetu ugostio je predstavnike naše organizacije, gdje smo održali radno konsultativni sastanak, na kojem se razgovaralo o problematici iz oblasti invalidnosti i našoj organizaciji,

Sastanak je protekao u pozitivnoj radnoj atmosferi i dobrim namjerama poboljšanja stanja u oblasti invalidnosti čemu su produktovali i pozitivni zaključci sastanka:

Dogovoreno je da će gradska uprava Cazina pronaći prostor za potrebe predstavništva i radne aktivnosti udruženja u što kraćem vremenskom roku,

Izvršenje Budžeta grada Cazina za 2019 godinu sa koda namjenjenog našem udruženju da će se realizirati u jednoj tranši,

Da je neupitna finansijska i druga podrška gradske uprave na spram projektu našeg udruženja projekat: „Servis personalne asistencije za osobe sa invaliditetom u Cazinu“ te da će isti projekat u budžetu za 2020 imati namjenski kod,

Imenovanje vanjskog suradnika za pitanja iz oblasti invalidnosti za potrebe kabineta gradonačelnika ,

Održavanje proširenih radno konsultativnih sastanaka između gradonačelnika, i ostalih javnih subjekata našeg grada sa članovima našeg udruženja i drugim predstavnicima osoba sa invaliditetom u našem gradu minimalno dva puta godišnje ...

Izražavamo zadovoljstvo zaključcima sastanka, pri čemu grad Cazin, postaje prva jedinica lokalne uprave u Federaciji BiH koja će ispuniti uvjete tražene domaćim i međunarodnim aktima i dokumentima na polju integracije iz oblasti invalidnosti i socijalne zaštite, prvenstveno implemetaciji Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016.-2021.)

1 2 3 4
24.01.2019.

LJEČENJE DJECE I MLADIH OBOLJELIH OD PROGRESIVNIH NEUROMIŠIĆNIH OBOLJENJA 2018 / 2019

PROGRAM: BANJSKA REHABILITACIJA REALIZOVAN

PROJEKAT: LJEČENJE DJECE I MLADIH OBOLJELIH OD PROGRESIVNIH NEUROMIŠIĆNIH OBOLJENJA 2018 / 2019

POKROVITELJ: FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA FBIH,

VRIJEDNOST PROJEKTA 2018 / 2019 : 26 000 KM

Vrijeme održanog lječenja 07.01.2019. - 17.01.2019. cjelokupan medicinsko ugostiteljski tretman kao i povratni prevoz obezbjeđeni

Lječenje prošlo 20 lica oboljela od progresivnih neuromišićnih oboljenja iz Cazina i Bihaća, uz pratnju 5 personalnih asistenata (25 osoba) u RC REUMAL u Fojnici u trajanju 10 dana

Shodno da je banjsko lječenje jedini vid zdravstvene reprodukcije oboljelih od Distrofije i drugih srodnih neuromišićnih oboljenja naše udruženje je ovaj projekat preinačilo u program otvorenog tipa koji je naša stalna programska aktivnost kroz koju pronalazimo načine i mogućnosti da pomognemo oboljelima u zdravstvenoj reprodukciji bez obzira da li su naši članovi, naše nastojanje je prepoznalo Federalno ministarstvo zdravstva već četvrtu godinu za redom, program podržavaju gradska uprava grada Cazina, kantonalno udruženje Distrofičara Bihać, prvi put u 2019 godini podršku našem programu je dao i naš Federalni Savez Distrofičara FBiH iz Sarajeva,te se aktivnost u ovom programu širi rađaju se inovatne ideje za stvaranje novih projekata sa samo jednim jedinim ciljem zdravstvena reprodukcija oboljelih od Distrofije i drugih neuromišićnih oboljenja .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Stariji postovi

UDRUZENJE DISTROFICARA CAZIN


UMREŽANI SMO Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin. Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin. Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin. Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin. Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin. Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin. Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin. Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin. Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin.
DOBRO DOŠLI
ŽELIMO VAM UGODAN BORAVAK NA NAŠIM STRANICAMA
Ovdje možete pronaći informacije o djelovanju naše organizacije
INFORMACIJA - EDUKACIJA
REHABILITACIJA - INTEGRACIJA
REKREACIJA

UDRUŽENJE DISTROFIČARA CAZIN
neprofitna NVO/NGO/OCD/OOSI
organizacija osoba sa tijelesnim invaliditetom iz Cazina

NAŠA MISIJA prepoznatljivost po angažiranju subjekata zajednice na poboljšanju statusa i standarda osoba sa invaliditetom,
kroz osnaživanje potencijala među osobama s invaliditetom pomognemo da i osobe s invaliditetom učestvuju u stvaranju zajednice univerzalnog dizajna i jednakih mogućnosti.

ZAJEDNIČKIM UDRUŽENIM DJELOVANJEM OSOBE SA INVALIDITETOM OLAKŠAVAJU EURO INTEGRACIJE SVOJE ZAJEDNICE PODRŠKA našim aktivnostima nije samo podrška potpunoj integraciji osoba s invaliditetom već je i podrška ubrzavanja naše zemlje u tokove Evropskih integracija, nemože BiH u EU bez nas osoba s invaliditetom.

ZAJEDNO UČINIMO NAŠU ZAJEDNICU SREDINOM UNIVERZALNOG DIZAJNA I JEDNAKIH MOGUĆNOSTI KROZ PODRŠKU UDRUŽENOM ORGANIZOVANOM DJELOVANJU NAJ SLABIJEM DJELU NAŠE ZAJEDNICE:
FINANCIJSKI na broj računa u KM (BAM) 3385202216770979 u UniCredit banci filijala u Cazinu, EKSPERTNO: potrebna nam je i podrška pravnika radi pružanja besplatne pravne pomoći osobama s invaliditetom, poznavaoci engleskog jezika radi profesionalnog prevoda naših prijedloga projekata prema potencijalnim donatorima, i drugim vidovima podrške doprinijet će te da zajedno stvaramo zajednicu jednakih mogućnosti.

KONTAKT: e-mail: udtica@net.hr ili na MOB Broj: +387 61 419 625


BROJAČ POSJETA
39252

utica

PODRŽALI SU NAŠ RAD :

Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin.

PRATITE NAS :

Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin. Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin. Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin. Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin. utica

Nadamo se da Vam je boravak na našim stranicama bio koristan i ugodan

Za dodatne informacije kontaktirajte nas

e-mail: udtica@net.hr ili na MOB Broj: +387 61 419 625

UDRUŽENJE DISTROFIČARA CAZIN