UDRUZENJE DISTROFICARA CAZIN

Dobro došli na internet prezentaciju

organizacije osoba sa invaliditetom iz Cazina

REHABILITACIJA + EDUKACIJA + REKREACIJA = INTEGRACIJA

STRATEŠKI FOKUSI 2018 - 2023: INSTITUCIONALNO JAČANJE, SERVISI PODRŠKE, ZAPOŠLJAVANJE I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSOBA SA INVALIDITETOM

NAŠ RAD PODRŽALI SU

Home News POČETNA NOVOSTI UDRUŽENJE ČLANSTVO STRATEGIJA MEDICINA FOTO
16.07.2018.

STRATEŠKI AKTIVNO

Udruženje Distrofičara Cazin u skladu sa ostvarenim mogućnostima u ljeto 2018 ulazi aktivno i reaktivno,

Sve programske aktivnosti usmjeravaju se u skladu sa prioritetima i ciiljevima organizacijske strategije, potrebe članstva i ostvarenih materijalnih mogućnosti,

Ostvarene su mogućnosti za kulturno umjetničke i zabavne aktivnosti gdje nas je Raiffaisen banka BiH prepoznala kao validnog subjekta i odlučila djelimično sufinansirat dio naših aktivnosti iz tog domena koje pripremamo za implementaciju do kraja ljeta,

Zahvaljujući USAID-ovom programu PPMG u cilju jačanja kapaciteta naše organizacije kroz treninge PPMG uvođenjem novih kadrova u obuke i treninge jačali smo institucionalne kapacitete naše organizacije iz oblasti financijskog upravljanja i upravljanja ljudskim resursima u NVO, koje naši članovi već primjenjuju u svojoj zajednici, zahvaljujući USAID-ovom programu PPMG naši članovi prisustvovali su petodnevnom treningu iz navedenih tema u Konjicu i pored stečenih znanja doprinijelo se i psihološkoj resocijalizaciji istih,

U svrhu utjecaja na stanje iz zdravstvene zaštite oblast medicinska rehabilitacija i banjsko lječenje izvan USK-a, obnovili smo kontakte sa upravom ZZO USK-a i obnovili ranije postignut nepisaan dogovor za lica oboljela od distrofije iz našeg udruženja za mogućnosti odlaska na banjsko lječenje izvan USK-a s osvrtom na banjsko lječilište u Fojnici, ovaj oblik našeg prava u stalnom je pokušaju uzurpacije od strane ZZO USK-a te za svakog člana rješavamo pojedinačno, u našim nastojanjima smo uspijeli do sada manji broj oboljelih provesti kroz mmedicinsku rehabilitaciju i banjsko lječenje u RC Fojnica na trošak zdravstvenog osiguranja,

Kao što je primjećeno ove godine nije obilježena Sedmica borbe protiv Distrofije u našem gradu i ista je promolongirana do kraja ljeta, ali smo na podstrek manjeg broja našeg članstva prvi puta na prostorima USK-a pokrenuli iniciijativu za obilježavanja dana oboljelih od Artrogripoze multiple, bolest koja je po svojim karakteristikama veoma slična Distrofiji, u tom pogledu vođena je javna kampanja putem društvenih mreža s ciljem buđenja svijesti i ukazivanja na postojanje tog oboljenja na našim prostorima što je dalo značajne rezultate na primjećenom interesovanju javnosti za informacijama o ovom oboljennju,

Aktivnosti udruženja nastavljaju se dalje po predviđenom programu i kazanoj potrebi i mogućnosti...

28.06.2018.

FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NOVE PROJEKTE U CAZINU

FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NOVE PROJEKTE U CAZINU

Danas smo u Sarajevu u saradnji sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBIH i dviju ptivatnih firmi iz našeg grada Cazina upriličili potpisivanje ugovora za finansiranje novih projekata u našem gradu u finansijskom iznosu od 28 000 KM u sklopu kojih su obezbjeđena finansijska sredstva za zapošljavanje dvije osobe sa težim invaliditetom čije zapošljavanje će finansirat pomenuti fond a mi se zahvaljujemo Fondu i našim firmama trgovačka radnja dragstor "AM" I trgovačka radnja "ELIT NUTRITION" obje će u Cazinu kroz pomenuta sredstva zaposlit po jednu osobu sa invaliditetom na neodređeno vrijeme .

Zapošljavanje osoba sa invaliditetom je jedan od naših statutarnih zadataka i strateških prioriteta . Posredovanje u zapošljavanju analiza tržišta rada za potrebe osoba sa invaliditetom i posredovanje i podrška drugim subjektima da zapošljavaju osobe sa invaliditetom je naša aktivnost u sklopu strateškog prioriteta zapošljavanje osoba sa invaliditetom .

Koristeći pogodnosti preko Federalnog Fonda za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju za osobe sa invaliditetom iz Sarajeva putem njihovog prvog Javnog poziva u 2018.g. a implementirajući našu aktivnost radili smo sa poslovnim subjektima koji žele zaposlit osobe sa invaliditetom u našem gradu Cazinu i šire, naša usluga se sastojala od priprema aplikacija i pronalaska radnih mjesta za radnike sa invaliditetom do lobiranja kod organa Fonda za odobrenje financijskih sredstava za iste aplikacije .

I ako moramo priznat po ovom javnom pozivu a shodno obimnom broju aplikacija koje smo radili za 11 novih zapošljavanja osoba sa invaliditetom diljem USK-a naše aplikacije ovaj put su prošle u znatno manjem obimu u odnosu na ranije aplikacije .

Prolaznost aplikacija na kojima smo mi posredovali sa ciljem zapošljavanja osoba sa invaliditetom u USK-a odobrene su u 40%-tnom iznosu što nam odaje ipak djelimično zadovoljstvo, od čega će u naš grad Cazin doći 28 000 KM za dva nova zapošljavanja osoba sa invaliditetom u privatnom sektoru i 19 700 KM u grad Bihać za jedno samozapošljavanje i jedno održavanje radnog mjesta , shodno obimnom broju aplikacija koje su odobrene za područje Hercegovine, dal iz stručnih il pristranih razloga od strane Fonda, naše udruženje ističe dozu zadovoljstva i zahvaljuje se Fondu i ovaj put.

Naše aktivnosti na polju zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom se nastavljaju te i ovaj put pozivamo sve poslovne subjekte koje žele iskoristiti financijske poticaje za zapošljavanje radnika sa invaliditetom od strane Fonda a neznaju kako da nam se jave svoje znanje iz te oblasti stavljamo na raspolaganje svojoj zajednici potpuno besplatno.

29.05.2018.

NA PUTU JAČANJA KAPACITETA ZA ORGANIZACIJSKE STRATEŠKE FOKUSE ZAPOŠLJAVANJE I SERVISI PODRŠKE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

Zapošljavanje i servisi podrške za osobe sa invaliditetom su naša dva glavna strateška fokusa koje smo stavili sebi u zadatak Strategijom udruženja 2018 - 2023 .

Kako bi smo se približili mogućnostima ispunjavanja strateških fokusa ispunjavanju ciljeva strategije pronalazimo mogućnosti za edukativno rehabilitativne pripreme u tom pogledu .

Pristupili smo mrežama nevladinih organizacija kroz koje možemo ispunjavat svoj cilj veoma isplativo jer kroz isto ispoljavamo 3 streteška fokusa i to institucionalno jačanje i osnaživanje kapaciteta, zapošljavanje i servisis podrške za osobe sa invaliditetom .

Pristupili smo dvijema mrežama i to "Udruženi možemo više" koalicija nevladinih organizacija za razvoj socijalnog preduzetništva u BiH, i mreži "Bosanski doktori za osobe sa invaliditetom u BiH" za razvoj servisa podrške s osvrtom na personalnu asistenciju .

Aktivno učestvujemo u radu obje mreže u samom početku prisustvovali smo radnom sastanku koalicije "Udruženi možemo više" i aktivno uzeli učešća i primili nova saznanja o ideji zapošljavanja osoba sa invaliditetom kroz modele socijalnog preduzetništva, a radnom treningu mreže "Bosanski doktori za osobe sa invaliditetom" stekli smo nova saznanja o načinima i mogućnostima otvaranja servisa podrške s osvrtom na personalnu asistenciju, za osobe sa invaliditetom.

Stečeno znanje i mogućnosti donosimo u svoj grad i stavljamo na raspolaganje osobama sa invaliditetom u svom gradu .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stariji postovi

UDRUZENJE DISTROFICARA CAZIN


U M R E Ž A N I SMO

Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin. Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin. Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin. Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin. Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin. Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin. Fotografija Udruženje Distrofičara Cazin.
PREKOGRANIČNA SURADNJA
Fotografija Human Social Society 4Life.

DOBRO DOŠLI
ŽELIMO VAM UGODAN BORAVAK NA NAŠIM STRANICAMA
INFORMACIJA - EDUKACIJA
REHABILITACIJA - INTEGRACIJA
REKREACIJA

UDRUŽENJE DISTROFIČARA CAZIN
neprofitna NVO/NGO/OCD/OOSI
organizacija osoba sa tijelesnim invaliditetom iz Cazina

NAŠA MISIJA prepoznatljivost po angažiranju subjekata zajednice na poboljšanju statusa i standarda osoba sa invaliditetom,
kroz osnaživanje potencijala među osobama s invaliditetom pomognemo da i osobe s invaliditetom učestvuju u stvaranju zajednice univerzalnog dizajna i jednakih mogućnosti.

ZAJEDNIČKIM UDRUŽENIM DJELOVANJEM OSOBE SA INVALIDITETOM OLAKŠAVAJU EURO INTEGRACIJE SVOJE ZAJEDNICE PODRŠKA našim aktivnostima nije samo podrška potpunoj integraciji osoba s invaliditetom već je i podrška ubrzavanja naše zemlje u tokove Evropskih integracija, nemože BiH u EU bez nas osoba s invaliditetom.

ZAJEDNO UČINIMO NAŠU ZAJEDNICU SREDINOM UNIVERZALNOG DIZAJNA I JEDNAKIH MOGUĆNOSTI KROZ PODRŠKU UDRUŽENOM ORGANIZOVANOM DJELOVANJU NAJ SLABIJEM DJELU NAŠE ZAJEDNICE:
FINANCIJSKI na broj računa u KM (BAM) 3385202216770979 u UniCredit banci filijala u Cazinu, EKSPERTNO: potrebna nam je i podrška pravnika radi pružanja besplatne pravne pomoći osobama s invaliditetom, poznavaoci engleskog jezika radi profesionalnog prevoda naših prijedloga projekata prema potencijalnim donatorima, i drugim vidovima podrške doprinijet će te da zajedno stvaramo zajednicu jednakih mogućnosti.

KONTAKT: e-mail: udtica@net.hr ili na MOB Broj: +387 61 419 625


BROJAČ POSJETA
31233

utica

PRATITE NAS : utica utica utica utica

Nadamo se da Vam je boravak na našim stranicama bio koristan i ugodan

Za dodatne informacije kontaktirajte nas

e-mail: udtica@net.hr ili na MOB Broj: +387 61 419 625

UDRUŽENJE DISTROFIČARA CAZIN