UDRUZENJE DISTROFICARA CAZIN

Dobro došli na internet prezentaciju

organizacije osoba sa invaliditetom iz Cazina

REHABILITACIJA + EDUKACIJA + REKREACIJA = INTEGRACIJA

STRATEŠKI FOKUSI 2018 - 2023: INSTITUCIONALNO JAČANJE, SERVISI PODRŠKE, ZAPOŠLJAVANJE I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSOBA SA INVALIDITETOM

Home News MENY POČETNA NOVOSTI UDRUŽENJE ČLANSTVO STRATEGIJA MEDICINA FOTO
02.11.2019.

ZAŠTITA DJECE I MLADIH ŽRTAVA PROSJAČENJA SA INVALIDITETOM

PROJEKAT: ZAŠTITA PRAVA DJECE I MLADIH ŽRTAVA PROSJAČENJA SA INVALIDITETOM

NOSIOC : Udruženje Distrofičara Cazin

POKROVITELJ : Federalno Ministarstvo Obrazovanja i nauke

MEDIJSKI POKROVITELJ: Radio - Televizija Cazin

Naše udruženje , pod pokroviteljstvom FMONa i medijskim pokrićem RTV Cazin u našem gradu uspiješno je završilo aktivnosti projekta Zaštita prava djece i mladih žrtava prosjačenja sa invaliditetom, u prvoj fazi, daljnje aktivnosti po projektu bi se bazirale na "Zštiti eksploatacije invaliditeta u svrhu prosjačenja" čije pokriće očekujemo iz Budžeta USK-a ...

Implementacijom projekta rađeno je na aktivnostima održanih sastanaka sa organima vlasti na svim nivoima na temu projekta i dogovoreni daljnji koraci u prevenciji eksploatacije invaliditeta u svrhu prosjačenja, održana je edukacija za 12 porodica potencijalnih žrtava prosjačenja po osnovi invaliditeta kroz koju su isti upoznati kako tražiti pomoć u skladu sa zakonom i sebe zaštiti od eksploatacije zbog nesposobnosti, uređeno je i izdano glasilo bilten brošura na temu zaštita prava pdjece i mladih žrtava prosjačenja sa invalčiditetom, teme u izdatom biltenu su od koristi kako za potencijalne i prošle žrtve tako za cjelokupnu našu zajednicu ...

OSTVARENI CILJEVI I REZULTATI IZVEDENOG PROJEKTA

Smanjen broj žrtava prosjačenja u našoj sredini, indentificirane i educirane porodice u kojima egzistiraju potencijalne žrtve prosjačenja sa invaliditetom, uključena gradska vlast u proces rješavanja problema, educirane porodice priznale problem i odpočele suradnju sa organima vlasti u cilju rješenja problema, ...

Vjerujemo da će mo nastavkom projekta "Zaštitom eksploatacije invaliditeta u svrhu prosjačenja" za čije aktivnosti očekujemo podršku kroz budžet USK-a uspijet bii bliži ka konačnom sistemskom rješenju problema ...

UDRUZENJE DISTROFICARA CAZIN


SPONZORI NAŠEG RADA

VLADA USK-a SAVEZ DISTROFIČARA FBIH

DOBRO DOŠLI

KONTAKT: e-mail: udtica@net.hr ili na MOB Broj: +387 61 419 625


NAŠI GOSTI
44987

utica

PRATITE NAS :

YOUTUBE FACEBOOK 1 FACEBOOK 2 TWITER BLOGGER.BA

Nadamo se da Vam je boravak na našim stranicama bio koristan i ugodan

Za dodatne informacije kontaktirajte nas

e-mail: udtica@net.hr ili na MOB Broj: +387 61 419 625

UDRUŽENJE DISTROFIČARA CAZIN