UDRUZENJE DISTROFICARA CAZIN

REHABILITACIJA + SERVISI PODRŠKE + RAD I ZAPOŠLJAVANJE + REKREACIJA = INTEGRACIJA

12.04.2020.

Zapošljavanje osoba s invaliditetom - Kampanja „5 do 12“

Zapošljavanje osoba s invaliditetom - Kampanja „5 do 12“

Zahvaljujući potpori Europske unije, Caritas BiH s partnerskim organizacijama realizira kampanju pod nazivom Pet do dvanaest koja će trajati od 07.04. do 30.04.2020. godine, a ima za cilj podići svijest javnosti o pravu osoba s invaliditetom na rad i zapošljavanje. Kampanja će se sprovoditi u sklopu projekta POWER koji za cilj ima pružiti nove mogućnosti za rad, zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osobama s invaliditetom.

Kampanja je jedna od aktivnosti projekta POWER - Stvaranje novih mogućnosti za rad, zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom. Projekt POWER financira Europska unija, kroz IPA II Program prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora. Projekt provodi Caritas Bosne i Hercegovine u suradnji s partnerima iz BiH i Crne Gore: Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II., Udruga roditelja i djece s posebnim potrebama Vedri osmijeh, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Federacije BiH, Caritas Barske nadbiskupije, Udruženje Paraplegičara Bar i Biznis start-up centar iz Bara. Projekt traje dvije godine i realizira se na području Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Zahvaljujući saradnji s Caritasom BiH naše udruženje je učestvovalo u projektu o čemu je rječ naj bolje pokazuje ovaj kratki film :

Istraživanje o mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom (OSI) koje je realizirano u sklopu projekta POWER pokazuje da unatoč postojećim usvojenim zakonskim i normativnim okvirima u BiH i Crnoj Gori još uvijek veliku prepreku u procesu zapošljavanja osoba s invaliditetom čine predrasude i sterotipi. Zbog toga je potrebno dodatno raditi na unapređenju institucionalne zaštite od diskriminacije osoba s invaliditetom, kao i podizanju svijesti kod ove populacije o njihovim pravima i mogućnostima. Da je stanje ozbiljno i da je već 5 do 12 potvrđuje i istraživanje čiji rezultati pokazuju da skoro polovina ispitanih osoba s invaliditetom smatra da je osnovni razlog nezaposlenosti mišljenje kako poslodavci neće ili ne žele zaposliti OSI.

U okviru kampanje kreirana je web platforma www.zaposliosi.org koja će osobama s invaliditetom, ali i poslodavcima ponuditi informacije o mogućnostima zapošljavanja. Stranica nudi informacije o zakonskim procedurama, natječajima, daje mogućnost registracije osoba s invaliditetom koje traže posao, povezivanje poslodavaca i tražitelja posla, kao i niz drugih korisnih informacija poput elektronskog pretraživača organizacija osoba s invaliditetom ili materijala za razvoj karijere.

Kampanju će pratiti i promotivni materijali kako bi se što veći broj građana Bosne i Hercegovine i Crne Gore upoznao s pravima osoba s invaliditetom. Materijal je dostupan na web stranici Caritasa Bosne i Hercegovine (www.caritas.ba). Pozivamo sve medije u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori da pruže potporu u realizaciji ove društveno korisne kampanje objavom nekog od kreiranih materijala za ovu kampanju.

22.03.2020.

OBAVJEST ČLANOVIMA

ZA ČLANOVE UDRUŽENJA DISTROFIČARA CAZIN

Do sada se nismo službeno očitovali vezano za ovu situaciju jer na sve ovo nemaml šta ni dodati ni oduzeti

Udruženje je u potpunosti obustavilo rad i sve aktivnosti, nespremno smo zatečeni desilo nam se u najtežem godišnjem periodu nismo u stanju pružiti nikakav vid pomoći našim članovima

Skrećemo pažnju da je grad Cazin jedna od najorganizovanijih sredina u slučaju bilo kakve opravdane potrebe upućujemo vas na štabove civilne zaštite u vašim mjesnim zajednicama koji su vam obavezni pomoći Molimo sve da se pridržavaju uputa svih organa vlasti i institucija u zajednici

Ukoliko iznađemo mogućnosti za bilo koji vid podrške i pomoći našim članovima bit će te pojedinačno kontaktirani

Hvala na razumjevanju

21.02.2020.

IZVJEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU ZA 2019

IZVJEŠTAJ O RADU UDRUŽENJA DISTROFIČARA CAZIN ZA 2019 GODINU

Program: „Zapošljavanje osoba sa teškim invaliditetom“, Za ovaj program povlačimo sredstva iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na godišnjem nivou, u sklopu ovog projekta kroz osnovni rad i aktivnosti udruženja u 2019/2020 godinu zaposlili smo 1 osobu sa teškim tjelesnim invaliditetom u Cazinu, ostvareni prihod od Fonda namjenski samo za 12 plaća ovog radnika iznosi 10.500 KM, za isti projekat tokom 2018 godine iz istog Fonda povučeno je oko 30 000 KM, koji su isključivo trošeni na plaće i obaveze po plaćama uposlenih osoba sa invaliditetom, Želeći doprinijeti poboljšanju standarda osoba sa invaliditetom u našoj široj zajednici te svoje stečeno znanje iz ove oblasti staviti istima na raspolaganje, vodeći se aspektom društveno odgovornog i socijalnog preduzetništva pomagali smo i druge subjekte koji su iskazali interesovanje za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u široj sredini našeg kantona, tokom 2019 godine savjetodavno i stručno smo pomagali i druge subjekte i same osoe sa invaliditetom i pomagali u namicanju finansijskih sredstava za poticaj novih zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Cazinu i šire .

Program: „Profesionalna rehabilitacija i obrazovanje osoba sa invaliditetom“, Aktivnosti ovog programa su usko vezane za program zapošljavanja, a izvor finansiranja aktivnosti po ovom programu je isti, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH, Sarajevo Shodno da je profesionalna rehabilitacija i obrazovanje prvi korak do uspješnog zapošljavanja, pokušali smo u našem gradu i našoj sredini pronaći adekvatnog subjekta za partnerski odnos u ovom projektu, u društvenom sektoru je to bilo nemoguće, te su u privatnom sektoru za aktivnosti ovog projekta partnerski se udružili sa privatnom obrazovnom ustanovom Vita plus centar za obrazovanje odraslih u Cazinu, partnerski odnos je nastao od 2015 godine, i ako je minulih godina taj odnos donosio kvantitativne i kvalitetne rezultate u 2019 godini isti je bio u stanju mirovanja jer se ista obrazovna ustanova našla na udaru negativnih političkih turbolencija i bila je zatvorena te shodno da je naš glavni strateški partner bio obustavio rad i naš program je u 2019 godini potpuno pauzirao

Program:„Lječenje i banjska rehabilitacija distrofičara i drugih neuromišićnih oboljenja“, Aktivnosti ovog programa su svrstane u naš program zdravstvene zaštite i lječenja osoba sa invaliditetom, koji se već šest godina za redom, zahvaljujući našem opravdanom utrošku sredstava ponovljeno u potpunosti finansira sredstvima Federalnog ministarstva zdravstva FBiH,Sarajevo, zahvaljujući sredstvima namaknutim od Federalnog ministarstva zdravstva FBiH, postignut je rezultat da se svake godine obezbjedi boravak na banjskom lječenju 10 dana za 20 oboljelih od neuromišićnih oboljenja mlađe životne dobi, u 2019 godini taj broj je bio 25 pacijenata, kojima obezbjedimo potpuni tretman: povratni prevoz, smještaj i svu potrebnu medicinsku uslugu, kao i ličnu personalnu asistenciju, u rehabilitacijskom centru Reumal u Fojnici, u 2019 godini na rehabilitaciji je boravilo 25 oboljelih osoba , 5 asistenata, i koordinatori aktivnosti a namaknuta finansijska sredstva u 2019 godini za ovu aktivnost bit će utrošenu bruto 26.050 KM Druge aktivnosti u pogledu zadovoljavanja potreba naših članova iz oblasti zdravstvene zaštite u 2019 godini na kojima smo radili je opskrba članova potrebnim ortopedskim pomagalima jer je nabavka istih preko ZZO bila zatajila zbog neusklađenosti liste ortopedskih pomagala, te smo vodili i kampanju rušenja Pravilnika o pravima na medicinsku i banjsku rehabilitaciju preko ZZO USK-a, kojim je tadašnja uprava ZZO USK-a bila nametnula finansijsko učešće naših pacijenata u iznosu od 40% u troškovima lječenja, uspiješnom kapanjom isti pravilnik je povučen krajem 2019 godine i već početkom 2020 naši prvi pacijenti konzumiraju svoje vraćeno pravo .

Program: „Kulturno umjetničko buđenje osoba sa invaliditetom“ Aktivnosti kulturno umjetničkog buđenja osoba sa invaliditetom podrazumjeva da svake godine bar jednom priređujemo organizovano nastupanje osoba sa invaliditetom koji samostalno izvode kulturno umjetnički nastup s tačkama plesa, igre, pjevanja u skladu sa svojim psihofizičkim sposobnostima, što nam je dalo rezultate da se svake godine broj učesnika programa povećava, a pored finansijske podrške od strane Federalnog ministarstva kulture, finasijsku podršku već treću godinu za redom daje nam i Raifeisen banka BiH, priredba se izvodi jednom do dvaput godišnje i svaki put mamo više izvođača sa invaliditetom i više posjetioca gledaoca što nam odaje pozitivne rezultate od programa . Tokom 2019 godine vrijeme održavanja se poklopilo u mjesecu Ramazanu, te je ista promolongirana, nakon čega se je zbog negativnog finansijskog kraja od iste odustalo .

Program: „Servis personalne asistencije za osobe sa tjelesnim invaliditetom u Cazinu“ Implementira se u sklopu našeg programa servisi podrške za samostalan život osoba sa invaliditetom, u 2018 godini startamo početak ovog programa i projekta, finansijsko pokriće u 2018 godini obezbjedili smo od Federalnog ministarstva rada i socijalne politike FBiH, iz Sarajeva, pri čemu su postignuti rezultati da je Cazin prvi grad u kantonu sa 10 obučenih parova servisa personalne asistencije u prvom stepenu, i prva organizacija u našem kantonu koja se bavi pitanjem samostalnog življenja osoba sa invaliditetom, u USK-a, krajnji cilj projekta je uspostava prvog servisa personalne asistencije za osobe sa invaliditetom u Cazinu a 2018 godina je startna kojoj su aktivnosti tek otvorene. U 2019 godini su za ovaj program, zahvaljujući uredu Premijera Vlade USK-a i cjeloj Vladi minimalna sredstva za ovaj projekat ostvarila iz Budžeta USK-a pri čemu je naš kanton postao druga teritorijalna jedinica u FBIH koja budžetski finansira ovaj vid podrške za osobe sa invaliditetom, finansijski minus u našem udruženju je nastao zbog ne ispunjavanja obećanih sredstava za ovu aktivnost iz budžeta grada Cazina, pri čemu se je izgubio mogući prihod iz Federalnog Budžeta u 2019 godini za ovu namjenu .

Projekat: „Zaštita prava djece i mladih žrtava prosjačenja sa invaliditetom“ ovaj projekat je u početnoj programskoj fazi u 2019 god. finansijsko pokriće smo obezbjedili od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, isti projekat u nadi da ga okrenemo u program poslali smo i Kantonalnom ministarstvu zdravstva rada i socijalne politike USK-a i isti nisu imali razumjevanja i odbili su podršku istom projektu, projekat smo u okvirili u program „Zaštita eksploatacije invaliditeta u svrhu prosjačenja“ i isti poslali ponovo FMON-a, odredili smo programske smjernice i na istu temu obratili se vjerskim institucijama u BiH gdje u toku 2020 očekujemo značajnije pomake, tokom 2019 godine smo izdali prvu brošuru sa ovim temama, održali i TV emisije na RTV Cazin i RTV USK-a, indentificirali prve potencijalne žrtve ovog problema u našem gradu istima odpočeli pružat stručnu socijalno edukativnu pomoć te održali prvu javnu panel diskusiju na ovu temu u našem gradu ...

Druge aktivnosti: U sklopu svojih Statutarnih zadataka i strateških fokusa, te programskih ciljeva udruženje je po ukazanoj mogućnosti i prepoznatoj potrebi radilo i na izvođenju drugih aktivnosti od kojih izdvajamo one naj prioritetnije koje su ostavile pozitivan učinak u zajednici i sredini :

Obilježavanje značajnih datuma: Sedmica borbe protiv Distrofije(25.-31.05.), Međunarodni dan osoba sa invaliditetom (03.12.), Svjetski dan oboljelih od Artrogripoze (30.06), Sjetski dan borbe protiv Multiple Skleroze (29.-30.05.), Svjetski dan Cerebralne Paralize(06.10.), Međunarodni dan oboljelih od sistemske skleroze (29.06.) ... Obilježavanje značajnih datuma za osobe sa medicinskim oblicima tijelesnog invaliditeta za nas je od velike važnosti jer isti dan koristimo za promoviranje prava, pozitivnih praksi i potreba oboljelih, međutim za ove aktivnosti sredstva se uglavnom planiraju iz prihoda Gradskog budžeta grada Cazina, shodno da nam se i onako mizerna sredstva s kojima nas naš grad planira u budžetu svake godine razbija u više tranši, time se i naše aktivnosti dovode u upit i uzrokuje neredovno obilježavanje istih: U 2019 godini po prvi puta nismo adekvatno obilježili našu Sedmicu borbe protiv Distrofije u Cazinu zbog naprijed navedenih razloga, a ista nam se poklopila i u vrijeme mjeseca Ramazana kad naša organizacija je na kolektivnom gdišnjem odmoru jer je većina našeg članstva islamske vjeroispovjesti te je naklonjena svojim vjerskim obavezama u mjesecu posta,Međunarodni dan osoba sa invaliditetom u 2019 godini obilježen je pod pokroviteljstvom gradonačelnika grada Cazina, i medijskom popratnjom RTV Cazin, povodom kojeg smo uspijeli izvesti aktivnosti kao što je neformalno okupljanje što većeg broja osoba sa invaliditetom na jednom mjestu bez obzirno na vrstu i uzrok nastanka invaliditeta, pod motom „Kahva za sve“ gdje smo u slobodnom druženju sa bitnim akterima naše zajednice ukazivali na propuste, potrebe i rješenja problema iz oblasti invalidnosti u našoj sredini, Isti dan u saradnji sa RTV Cazin i našim aktivistima pokrenuta je i kampanja „Cazin, sredina univerzalnog dizajna i jednakih mogućnosti“ cilj kampanje je kroz obradu i prikazivanje video materijala kratkometražnih filmova prikazat što više primjera dobre prakse u našoj sredini kako bi razvili svijest kod što većeg broja subjekata i lica da sljede primjer dobre prakse u razvijanju i primjeni politike univerzalnog dizajna i jednakih mogućnosti, kampanja je trajala 7 dana svaki dan putem RTV Cazin i društvenih i socijalnih medija prikazivan je po jedan video/film iz naše sredine, sve video uradkemontirale su osobe sa invaliditetom u našem informatičko grafičkom kutku a isti su stalno dostupni javnosti na našem yutjube kanalu . Svjetski dan oboljelih od artrogripoze: dan ovog naj rjeđeg neuromišićnog oboljenja u BiH smo prvi puta obilježili u Cazinu 2018 godine, u 2019 godini aktivnosti za ovaj dan su bile skromnijeg karaktera te su se ste provodile samo medijski putem društvenih mreža,

Zadovoljavanje drugih organizacijskih potreba i potreba našeg članstva: U kabinetu gradonačelnika upriličen je konsultativno radni sastanaka sa širim rukovodstvom našeg udruženja na kojem su doneseni zaključci od vitalnog interesa za našu organizaciju i naše članove, s napomenom da tokom 2019 godine ni jedan od donesenih zaključaka nije u potpunosti ispoštovan, dogovoreno je da se isti sastanak održava na godišnjem nivou a vrijeme za sljedeći takav sastanak je Mart 2020 godine ... Održana su dva sastanka sa kabinetom Premijera Vlade USK-a, a u jednom nas je primio i sam Premijer lično te smo iznijeli svoje stavove i potrebe promjena stanja u oblasti invalidnosti i zdravstvenoj zaštiti, u toku 2019 godine sve dogovorene stavke sa Premijerom su ispoštovane od strane Premijera, naša organizacija je dobila finansijsku podršku, učinjeni su pozitivni pomaci u oblasti zdravstvene zaštite i drugi koraci ka poboljšanju stanja u oblasti invalidnosti u lokalnim zajednicama u USK-a, Održana su dva sastanka sa Ministricom zdravstva rada i socijalne politike USK-a sa osvrtom na stanje oblasti invalidnosti u lokalnim zajednicama USK-a, u toku 2019 god nismo primjetili posebnu posvećenost tom problemu od strane našeg ministarstva u toku 2019 godine, U 2019 godini više organizacijskih odluke i radne smjernice kao i izvještaji donositi su virtualnom komunikacijom između članova i organizacijske uprave, sastanci održavani putem besplatnih aplikacija na internetu svi sastanci upravnih organa održavani su preko interneta, međutim po prvi puta da jedna organizacija održi otvorenu sjednicu Skupštine bila je naša u Cazinu, potpuno otvoreno smo održali Skupštinu na kojoj su bili prisutni skoro svi članovi, gradska uprava i drugi predstavnici vlasti, naši simpatizeri i bitni subjekti sredine i zajednice na kojoj smo prezentovali naš uspijeh iz 2018.godine, U cilju jačanja institucionalnog organizacijskog kapaciteta i davanja vlastitog doprinosa u procesima zapošljavanja osoba sa invaliditetom, stvaranju koncepta socijalnog preduzetništva i jačanja građanskog aktivizma u BiH, obezbjedili smo prisustvo naših članova na konferenciji u Banja Luci na konferenciji "ProAkt" kroz članstvo u mreži NVO "Udruženi možemo više" pod organizacijom CDP Globus iz Banja Luke na kojoj smo prezentovali građanski aktivizam u našem gradu Cazinu i našem udruženju, te planove na tom polju za budućnosti, koji su uzeti u obzir zaključaka konferencije koji su prezentovani na višednevnoj konferenciji Međunarodne Sedmice civilnog društva koja se održala u Srbiji tokom 2019.g., Operativni tim našeg udruženja učestvovao je u više edukativnih foruma i radionica, jedna je u Potocima kod Mostara na temu "Motivacija i samopouzdanje" kroz saradnju s CARITAS BIH u sklopu P.O.W.E.R projekta prekogranične saradnje BiH i Crne Gore finansiranim od strane EU iz IPA fondova, u cilju sticanja znanja i koristenja istog za potrebe našeg udruženja, kroz isti projekat naš tim prisustvovao je većem broju višednevnih radionica od kojih izdvajamo i onu u Crnoj Gori na temu „Aktivno traženje posla“ U pravcu razvijanja kapaciteta kako organizacijskih tako i individualnih naših aktivista, te stvaranja pretpostavki za otkrivanje novih resursa obezbjedili smo prisustvo naših aktivista na Simpozijumu za voditelje invalidskih udruga u Zagrebu kao gosti Hrvatskog Saveza udruženja osoba sa tijelesnim invaliditetom, na istom simpoziju naši aktivisti su ptimili znanje iz oblasti regulacije radnih odnosa u invalidskim udruženjima, doprinosu invalidskih udruženja u deinstitucionalnim oblicima podrške kroz usluge i servise podrške invalidskih udruženja, izrada financijskih okvira plana i izvještaja za budžetska sredstva doznačena invalidskim udruženjima, razmjena iskustava primjeri dobre prakse iz zemalja EU, U istu svrhu s istim ciljem naši aktivisti prisustvovali su i treningu u Sarajevu, razvoj projektnih prijedloga, s osvrtom na evropske fondove i namicanje sredstava iz EU, u organizaciji Fondacije za socijalno uključivanje u BiH ,

I ako na izgled obiman broj aktivnosti, izvedbom istih učinjena je i primjetna znatna društvena korist u Cazinu, naše zadovoljstvo nije na tom nivou kao iz 2018 godine, obimne negativne okolnosti su se loše odrazile na implementaciju naših aktivnosti, loše lično zdravstveno stanje većeg djela operativnog tima u vrijeme kad se sredstva namiču, manjak razumjevanja od strane gradske uprave u Cazinu i našeg resornog ministarstva,tokom 2019 godine, negativno su utjecale na naš rad, Ovaj Izvještaj Skupština Udruženja Distrofičara primit će ka znanju na predstojećoj sjednici koja će biti održana u roku od 30 dana od dana donošenja istog, Ovaj Izvještaj donesen je na sjednici Predsjedništva udruženja u Cazinu dana 22.02.2020.godine .

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ UDRUŽENJA DISTROFIČARA CAZIN ZA 2019 GODINU:

PASIVA: Sredstva prenesena namjenski iz 2018.g. za projekte koji se nastavljau u 2019.g......35.000,69 KM

PRIHODI / RASPORED PRIHODA :

Gradska uprava Cazin, Budžet grada Cazina za 2019 godinu:... 2.000,00 KM

Vlada USK-a, Premijer Vlade USK-a: ......................... 5.000,00 KM

Kantonalno Udruženja Distrofičara USK-a,Bihać ................ 400,00 KM

Dobit od vlastitih djelatnosti ............................... 717,34 KM

Fond za prof. rehab, i zapošljavanje osoba sa inva. FBIH .. 21.495,59 KM

Federalno ministarstvo zdravstva FBiH Sarajevo ............ 26.050,00 KM

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke ................. 4.510,00 KM

UKUPNO RIHODA U 2019 G. ................................. 60.172,93 KM

AKTIVA 2019.G. (ukupno aktivno sredstava u 2019.g. je) . 95.173,12 KM

RASHODI / RASPORED RASHODA:

Plaće neto;................................................ 13.735,00 KM

Doprinosi, porezi i obaveze iz i na plaće radnika: ......... 9.807,16 KM

Naknade po ugovorima o djelu ............................... 3.259,80 KM

Doprinosi, porezi i obaveze po ugovorima o djelu ............1.491,31 KM

Jednokratne pomoći članovima udruženja ..................... 5.690,00 KM

Banjsko lječenje /prenos obaveza iz 2018G...............14.090,00 KM

Usluge prevoza na banjsko lječenje /prenos obaveza iz 2018/. 3.000,00 KM

Angažovanje ugostiteljskih kapaciteta za konferencijske..... 1.700,00 KM

Štamparsko izdavačke usluge ................................ 1.508,65 KM

Putni troškovi ..............................................3.190,40 KM

Slanje službene pošte .........................................100,95 KM

Materijalni troškovi, potrošni kancelarijski materijali ........83,65 KM

Uplate posebnih javnih prihoda, takse i mjenice ................65,00 KM

Usluge knjigovodstva ......................................... 370,00 KM

Usluge banke i trošak platnog prometa ........................ 563,85 KM

Reprezentacija ................................................ 10,00 KM

UKUPNO RASHODA U 2019.GODINI .............................. 58.665,77 KM

REKAPITULACIJA :

PASIVA (Namjenska sredstva prenešena iz 2018 godine) ... 35.000,69 KM

PRIHODI (Svi prihodi u 2019 godini) ....................... 60.172,93 KM

AKTIVA (Ukupno aktivnih sredstava u 2019 pasiva + prihodi). 95.173,12 KM

RASHODI (Svi rashodi u 2019 godini) ....................... 58.665,77 KM

AKTIVA S 31.12.2019.G.(Namjenski prihodi prenos obaveza) ...36.507,35 KM

PRENESENE OBAVEZE ZA BANJSKO LJEČENJE ..................... 26.050,00 KM

PLAĆE RADNIKA SREDSTVA FONDA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSI ...........9.625,00 KM

UKUPNO PRENESENE OBAVEZE .................................. 35.675,00 KM

PRENESENE OBAVEZE PRELAZE AKTIVU IZNOS OD .................... 832,35 KM

RASHODI NAD AKTIVOM (MOGUĆI GUBITAK).......................... 832,35 KM

I ako ostvaren blagajnički promet u 2019.godini 95.173,12 KM, je nešto oko 3000 KM manji od onog iz 2018 god., zbog obimnih prenešenih obaveza u a manje ostvarenog prihoda, razlika u prihodu je 1027 KM, tokom 2019 godine u pravcu izvršavanja obaveza nastao je nepredviđeni rashod tokom platnog prometa gubitak od 832,35 KM, finansijsko negativno poslovanje neće poremetit izvršavanje preuzetih obaveza i prenesenih u 2020 g., ali nam može poremetit uslovnost apliciranja na projektne pozive u 2020 godini, čime bi finansijski jaz se produbio. Finansijski gubitak nastao je pokrivanjem obaveza preuzetih po osnovi obećanih sredstava iz Budžeta grada Cazina, iznos od 3000 KM, koje su računate ukupnim finansijskim planom udruženja za 2019 god, shodno da iste nisu ispoštovane od strane gradske uprave Cazin, rashodi su pokrivani drugim sredstvima što se je na kraju negativno odrazilo na krajnji rezultat finansijskog poslovanja.


Noviji postovi | Stariji postovi

UDRUZENJE DISTROFICARA CAZIN
<< 04/2021 >>
nedponutosricetpetsub
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
252627282930

SPONZORI NAŠEG RADA

DOBRO DOŠLI
KONTAKT: e-mail: udtica@net.hr ili na MOB Broj: +387 61 419 625

MOJI FAVORITI
Superpenzioner
Dnevnik posebnih
Ehli Bejt (as)
U mojoj glavi.
Michael Tsarion blog by VolimSvojuBosnu ♥
Jasam Bosanac
Jordamli sam ruža u bašči Tvojoj
više...

BROJAČ POSJETA
57578

Powered by Blogger.ba