beats by dre cheap

KAMPANJA ZAŠTITIMO OSOBE SA INVALIDITETOM TOKOM PANDEMIJE COVID-19

3.Decembara - Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Ove godine dočekujemo 3. Decembar Međunarodni dan osoba sa invaliditetom u otežanim okolnostima, jer pored uobičajnih problema sa kojim se suočavamo svakodnevno, dodatne probleme donijela nam je pandemija COVID-19:

Ograničenost u kretanju, otežan pristup informacijama, otežane mogućnosti za zdravstvenu njegu, zaustavljena započeta liječenja, slaba zaposlenost i gubitak radnih mjesta, zatvaranje ili smanjenje rada zaštitnih radionica, centara i udruženja koje brinu za osobe s invaliditetom.

Većina organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom su morale smanjiti aktivnosti a neki i potpuno obustaviti sve aktivnosti zbog nedostatka sredstava, jer je većina donatora smanjila ili u potpunosti obustavila financiranje Projekata zbog pandemije COVID-19, a to su uglavnom bili jedini izvori financiranja za organizacije osoba sa invaliditetom.

Institucije vlasti svih nivoa ni do sada nisu dovoljno brinule o ovoj ranjivijoj kategoriji stanovništva, a posebno su tu nebrigu pokazali u vremenu vanrednih okolnosti izazvane pandemijom COVID-19, kad su se trebale posebno angažirati da zaštite svoje stanovništvo a posebno ranjive kategorije kakve su osobe sa invaliditetom.

Zbog svih navedenih razloga i trenutnih okolnosti naše druženje ove godine neće provoditi nikakve vlastite aktivnosti na obilježavanju 3.Decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, već se priključujemo medijskoj kampanji, koju provodi Caritas BiH, kroz Projekat SOCIETIES 2, “Zaštitimo osobe s invaliditetom tokom pandemije COVID-19”, a cilj javne kampanje je osvijestiti građane, institucije vlasti i potaknuti ih da zaštite osobe s invaliditetom, posebno za vrijeme pandemije.

U projektu SOCIETIES napravljeno je istraživanje u BiH i zemaljama regije kako bi se sagledale posljedice koje pandemija ostavlja na Udruženja i Organizacije osoba s invaliditetom. Rezultati su zabrinjavajući i pokazuju da osobe sa invaliditetom i njihove organizacije sad trebaju pomoć više nego ikad prije.

Molimo vas da podržite kampanju “Zaštitimo osobe s invaliditetom tokom pandemije COVID-19” .

Shodno našoj ranijoj suradnji s Caritas BiH, kroz njihove projekte vezane za oblast invalidnosti, a finansirane od strane EU, a shodno da nas u tom pogledu vežu isti interesi i ciljevi, naše udruženje se pridružuje ovoj kampanji .

UDRUZENJE DISTROFICARA CAZIN
http://udtica.blogger.ba
03/12/2020 09:28